L’Urban Dog Nature és un recol·lector ecològic d’orina de gossos, per a nuclis urbans

L’Urban Dog Nature és un recol·lector ecològic d’orina de gossos per a nuclis urbans

Urban Dog Nature és la solució a la manca d’instal·lacions dels nuclis urbans per a satisfer les necessitats fisiològiques de les mascotes canines. Amb l’Urban Dog Nature, millorem també el compost orgànic, amb l’aportació dels nutrients de l’orina dels gossos, per així poder reutilitzar aquest compost als parcs i jardins del municipi.