Beneficis

L’Urban Dog Nature és ecològic, net, econòmic i solidari. Les restes de poda, ubicades a la base, absorbeixen l’orina i neutralitzen les olors.

  • Millorem el compost orgànic per fertilitzar parcs i jardins, gràcies a l’aportació dels nutrients de l’orina dels gossos.
  • Satisfà les necessitats fisiològiques de les mascotes canines dins els nuclis urbans.
  • Les restes de poda, ubicades a la base de l’Urban Dog Nature, absorbeixen l’orina, neutralitzen les males olors i conformen un sistema net i fàcil de mantenir.
  • Baix cost de manteniment: només cal reposar les restes vegetals amb periodicitat

 

  • Multifuncionalitat: recollida dels orins, paperera, jardinera, suport publicitari…
  • Ocupa un espai reduït: facilitat d’instal·lació en nuclis urbans.
  • Valorització dels excedents de poda dels municipis.
  • Afavoreix el compostatge de les restes vegetals.
  • Possibilitat de vincular-lo al compostatge de la fracció orgànica de residus municipals: UrbanDog + Compostador.
  • Millora la consciència cívica i ambiental del ciutadà