Acreditacions

Efectivitat contrastada: estudis CREAF i UAB

Disposem de diversos informes del CREAF i la UAB on es pot comprovar els resultats dels assajos:

  • Retenció olors: en diferents campanyes de mostreig fetes als municipis on s’ha instal·lat l’Urban Dog Nature no s’han detectat olors vinculades al dispositiu.
  •  Els resultats de l’anàlisi de les restes vegetals i el mostreig a peu de carrer demostren la utilització del dispositiu.
  • Increment de les concentracions de P, N, Fe + reducció de la relació C/N:
    • + poder fertilitzant
    • + fàcil de compostar
  • Garanties sanitàries: absència d’elements patògens.
  • Possibilitat d’incrementar el temps de residència de les restes vegetals, sobretot a l’hivern.