Informe sanitari UB

Segons informe sanitari fet al municipi de Sant Boi de Llobregat, pel Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la Universitat de Barcelona:

  • Els recol·lectors Urban Dog Nature són un sistema que no implica cap risc ni per als animals que el puguin utilitzar, ni per a les persones que entrin en contacte amb el sistema, ja que l’orina no queda estancada a l’exterior del suport i passa ràpidament a les restes vegetals ubicades a la base i separades del medi ambient mitjançant un sistema d’acer inoxidable.
  • El material utilitzat en la construcció del sistema no és fàcilment alterable ni per les condicions mediambientals ni pels microorganismes.
  • Els microorganismes que poden ser presents a l’orina exerceixen un efecte de biotransformació sobre les restes vegetals.
  • Les anàlisis microbiològiques de les mostres de material vegetal recuperat de la base indiquen la presència de microorganismes propis del medi ambient i dels residus orgànics (orina, descomposició de vegetals, etc.).
  • Aquest sistema permet disminuir la contaminació mediambiental i el seu ús facilita l’eliminació de residus orgànics.

Al moment de la retirada de les restes vegetals impregnades amb l’orina s’han de tenir en compte mesures de seguretat per evitar qualsevol possible problema: cal utilitzar guants d’un sol ús; és molt recomanable l’ús de màscares de protecció individual que evitin la inhalació de microorganismes i de productes químics generats en el procés de biodegradació i cal recollir el material vegetal en bosses o contenidors estancs per evitar-ne la contaminació ambiental.

Entrades relacionades

Municipàlia 2019

Municipàlia 2019

De nou, Urban Dog Nature ha estat a la Fira Municipàlia 2019. La 20a edició de Municipàlia i la 4a edició d’Innocamping han tancat les portes “amb una valoració positiva tant per la quantitat —uns 20.000— i qualitat dels visitants, com per la consolidació definitiva...