• Subcribe to Our RSS Feed

Informe sanitari UB

Informe sanitari UB

Segons informe sanitari fet al municipi de Sant Boi de Llobregat, pel Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la Universitat de Barcelona:

  • Els recol·lectors Urban Dog Nature són un sistema que no implica cap risc ni per als animals que el puguin utilitzar, ni per a les persones que entrin en contacte amb el sistema, ja que l’orina no queda estancada a l’exterior del suport i passa ràpidament a les restes vegetals ubicades a la base i separades del medi ambient mitjançant un sistema d’acer inoxidable.
  • El material utilitzat en la construcció del sistema no és fàcilment alterable ni per les condicions mediambientals ni pels microorganismes.
  • Els microorganismes que poden ser presents a l’orina exerceixen un efecte de biotransformació sobre les restes vegetals.
  • Les anàlisis microbiològiques de les mostres de material vegetal recuperat de la base indiquen la presència de microorganismes propis del medi ambient i dels residus orgànics (orina, descomposició de vegetals, etc.).
  • Aquest sistema permet disminuir la contaminació mediambiental i el seu ús facilita l’eliminació de residus orgànics.
  • Al moment de la retirada de les restes vegetals impregnades amb l’orina s’han de tenir en compte mesures de seguretat per evitar qualsevol possible problema: cal utilitzar guants d’un sol ús; és molt recomanable l’ús de màscares de protecció individual que evitin la inhalació de microorganismes i de productes químics generats en el procés de biodegradació i cal recollir el material vegetal en bosses o contenidors estancs per evitar-ne la contaminació ambiental.